رنگ و پوشش

آزمایش مه نمکی(Salt Spray Test)

آزمایش مه نمکی یا اسپری کردن نمک (Salt Spray) ، یک روش استاندارد و متداول برای فرسایش و پوسیدگی است که جهت بررسی مقاومت در برابر خوردگی مواد و روکش های  سطوح آن  استفاده می شود.

معمولا موادی که به عنوان نمونه مورد آزمایش قرار می گیرند، فلزی هستند ( اگرچه ممکن است سنگ، سرامیک، و پلیمر هم مورد آزمایش قرار گیرند). این آزمایش با هدف تعیین درجه مقاومت و محافظت در برابر پوسیدگی و خوردگی بر روی پوشش محافظ این فلزات انجام می شود.

آزمایش اسپری نمک یک تست فرسایش سریع است که به منظور ارزیابی (عمدتا از نظر مقایسه) مناسب بودن پوشش جهت استفاده به عنوان یک محافظ برای محافظت در برابر فرسایش انجام می شود.

ظاهر محصولات فرسایش شده ( زنگ زدگی یا اکسیدهای دیگر) پس از یک دوره از پیش تعیین شده ارزیابی می شود. مدت زمان آزمایش بستگی به مقاومت در برابر فرسایش و خوردگی پوشش دارد.

به طور کلی، هرچه پوشش مقاومت بیشتری در برابر خوردگی داشته باشد، مدت زمان آزمایش قبل از خوردگی/ زنگ زدگی طولانی تر است.

آزمایش اسپری نمک یکی از پرکاربرد ترین و قدیمی ترین آزمایش های فرسایش و خوردگی است.

ASTM (American Society for Testing and Materials) اولین استاندارد اسپری نمکی شناخته شده بین المللی بود که در سال 1939 منتشر شد.

آزمایش مه نمکی بسیار رایج و محبوب است زیرا این آزمایش نسبتا ارزان، سریع، استاندارد شده و قابل تکرار است.

 اگرچه ممکن است بین مدت زمان آزمایش اسپری نمک و عمر مورد انتظار از روکش در برخی از پوشش ها مانند فولاد گالوانیزه گرم، رابطه ضعیفی برقرار باشد، این تست به دلیل کم هزینه بودن و نتایج سریع محبوبیت جهانی پیدا کرده است.

امروزه بیشتر محفظه های تست مه نمکی نه تنها برای آزمایش پیش بینی مقاومت در برابر خوردگی یک روکش، بلکه به عنوان قسمتی از فرایند های آماده سازی پوشش مانند رنگ آمیزی، آبکاری، گالوانیزه و مانند این ها مورد استفاده  قرار می گیرند.

به عنوان مثال، قطعات رنگ شده از پیش تصفیه شده باید 96 ساعت اسپری نمک خنثی را پشت سر بگذراند تا برای تولید پذیرفته شوند،

عدم تحقق این شرط به معنای بی ثباتی در فرایند شیمیایی آماده سازی پیش از رنگ یا کیفیت رنگ است که باید سریعا مورد رسیدگی قرار گیرد تا دسته های آینده از کیفیت مطلوب برخوردار باشند.

بنابراین کاربرد اصلی آزمایش اسپری نمک امکان مقایسه سریع بین مقاومت در برابر خوردگی واقعی و مورد انتظار را فراهم می کند.

به طور معمول، زمان لازم برای نمایش اکسیدها بر روی نمونه های تحت آزمایش با انتظارات مقایسه می شود تا تعیین کند که آیا این ازمایش موفق یا شکست خورده است. به همین دلیل، آزمایش اسپری نمک اغلب در نقش ممیزی با کیفیت مستقر می شود جایی که به عنوان مثال می توان از آن برای بررسی اثربخشی یک فرایند تولید مانند پوشش سطح یک قسمت فلزی استفاده کرد.

تجهیزات آزمایش:

تجهیزات آزمایش شامل یک محفظه/اتاقک تست به صورت بسته است که در ان محلول آب نمک (NaCl 5%) با استفاده از نازل اسپری و هوای تحت فشار اسپری می شود. این امر باعث بوجود آمدن محیط خورنده و فرسایشگری از مه متراکم از نمک  در چمبر می شود.

 به طوری که نمونه های مورد ازمایش در این محیط در معرض شرایط شدید فرسایش قرار بگیرند.

تفاوت محلول های آزمایش مه نمکی متناسب با مواد مورد آزمایش تعیین می شود. متداول ترین آزمایش برای مواد مبتنی بر فولاد، آزمایش اسپری نمک خنثی است ( اغلب به اختصار NSS ). در واقع در این حالت مواد مورد آزمایش در محلولی با PH خنثی 6.5 تا 7.2 آزمایش می شوند.

محلول های ترکیبی با آب دریا نیز معمولا توسط برخی از شرکت ها و استاندارد ها به کار گرفته می شوند.

محلوله های آزمایشی دیگر دارای مواد شیمیایی دیگری نظیر اسید استیک (به اختصار ASS ) و اسید استیک با کلرید مس (به اختصار( CASS ) هستند که هر کدام برای ارزیابی پوشش های تزئینی مانند مس، نیکل، کروم، مس الکتروپلیت شده نیکل یا آلومینیوم آنودایز شده انتخاب شده اند.. این محلول های تست اسیدی شده معمولا دارای 3/1 تا 3/3 Ph هستند.

استاندارد مورد استفاده برای این آزمون ASTM B117 می باشد و بر اساس این استاندارد گزارش به مشتری داده می شود.