صنایع دریایی

خورنده ترین محیط­های طبیعت می­توان به آب دریا اشاره نمود. و با توجه به گسترش صنعت دریایی نیاز به موادی است که توانایی سرویس در آن محیط را داشته باشند. شناورها، تانکرها، زیردریایی­ها، سازه­ها و لوله­هایی که در معرض آب دریا قرار دارند بایستی مقاومت به خوردگی بسیار بالایی داشته باشند. خوردگی نوع حفره شدن (Pitting) و خوردگی شیاری (Crevice corrosion) شایع ترین نوع خوردگی در تجهیزات دریایی هستند. در این صنعت انواع آلیاژهای تیتانیوم و سوپرآلیاژهای مقاوم به خوردگی مورد توجه هستند

.